Over de studievereniging van Midden-Oosten Studies

Studievereniging Siduri

Sinds 2009 de studievereniging voor Midden-Oosten Studies in Groningen.

Activiteiten

Als studievereniging organiseren wij voor onze leden zowel studiegerelateerde als gezellige activiteiten. Zo stimuleren wij niet alleen de belangstelling voor het Midden-Oosten, maar leren studenten elkaar ook goed kennen.

Studiebegeleiding

Wij vinden het belangrijk om iets bij te dragen aan de academische vorming van onze studenten. Daarom organiseren wij tentamentrainingen en verzorgen wij studentmentoren. Ook organiseren we lezingen, die in het verlengde van de studie interessante onderwerpen over het Midden-Oosten aankaarten.

Studiekiezers

Natuurlijk zijn wij als vereniging ook actief op informatie- en meeloopdagen voor nieuwe studenten. Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het voortbestaan van de studie.

De Geschiedenis van Siduri

Ontstaan
In de zomer van 2009 werd een studievereniging opgericht voor Midden-Oosten Studies in Groningen. Een aantal enthousiaste studenten wilden hun best doen om de studenten van de verschillende studierichtingen van de opleiding, Hebreeuwse studies en Arabische studies, te verenigen. Zo ontstond de studievereniging Shalom Arabs. De naam stond symbool voor de open en inclusieve sfeer die de vereniging zou kenmerken.
Naamswijziging
Enkele jaren later was de afstand tussen de verschillende studierichtingen en hun studenten overbrugd en was het doel van de oprichters van de studievereniging bereikt: een open en inclusieve vereniging voor alle studenten van het Midden-Oosten. De oude naam, die als symbool en ideaal zijn werk had gedaan voor de eerste paar jaargangen, leek voor jongere studenten nu geforceerd. In november 2014 besloot de ALV tot naamswijziging. De vereniging vernoemde zich naar een oude Mesopotamische godin, één die geassocieerd werd met kennis, met levenswijsheid en met het brouwen van bier: Siduri.

Het Doel van Siduri

Het doel van Siduri is vierledig en statutair vastgelegd. Ten eerste wil de vereniging de belangstelling voor het Midden-Oosten stimuleren. Dit doen we onder andere door activiteiten te organiseren waar niet alleen onze eigen leden naartoe komen, maar ook studenten van andere disciplines. Ten tweede wil Siduri de academische vorming van haar leden bevorderen. We zijn er om elkaar te helpen met studeren. Siduri organiseert daarom tentamentrainingen en heeft een mentoraatsysteem: derdejaars studenten die hun eerstejaars studiegenoten bij de hand nemen. Siduri is er ook om de algemene belangen van haar leden te behartigen. We zijn een kleine, maar hechte vereniging, en als onze leden ergens mee zitten of een probleem hebben, willen we zo goed mogelijk bijdragen aan een oplossing. Tot slot stelt Siduri zich ten doel om het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen. We zijn en blijven natuurlijk een vereniging van studenten, en daar hoort gezelligheid bij. Daarnaast is het voor onze alumni natuurlijk ook bijzonder handig om goed contact te hebben met andere Midden-Oosten deskundigen.

Word ook lid!

Word lid van de studievereniging van Midden-Oosten Studies in Groningen.
X